3D tiskárny

3D tiskárny jsou zařízení, které dokáží podle digitálního modelu nebo fyzické šablony vytisknout trojrozměrný objekt.

Proces vzniku nového produktu, při kterém dochází k vrstvení materiálu na sebe, se označuje jako aditivní – výsledný produkt je modelován z materiálu, který je postupně přidáván. Jedná se vlastně o opačný proces, než který k výrobě využívají například obráběcí stroje, kdy je z celistvého kusu materiál postupně odebírán.